24 januari 2015, om 13:45 | Stichting Nieuwe Erven

Feestelijke start campagne Provinciale en Waterschap verkiezingen

Wij trappen het jaar én de campagne voor Provinciale en Waterschap verkiezingen feestelijk af

Zoals eerder gemeld, is in nauw overleg met de afdeling Amersfoort de idee ontstaan om de nieuwjaarsreceptie van de afdeling Amersfoort te combineren met een campagneaftrap vanuit het gewestbestuur.

Je bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn op

zaterdag 24 januari in Amersfoort

bij Stichting Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144, 3816 AN Amersfoort.

Inloop vanaf 13.45 uur. Campagne-aftrap vanaf 14.00 uur.
Je kunt speeches verwachten van Peter Breuer (voorzitter afdeling Amersfoort) en Erwin Kordes (voorzitter gewest Utrecht). Ook zullen de drie lijsttrekkers Rob van Muilekom (Provinciale Staten), Jan Reerink (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden – HDSR) en Aart van Malenstein (Waterschap Vallei en Veluwe) hun enthousiasme voor de aanstaande campagne met je delen.

Ontmoet de kandidaten, denk mee over de campagne! 
Van circa 14.30 tot 15.30 uur vindt een campagne/canvas activiteit plaats in de nabij gelegen woonwijk.
Om 16.00 uur zijn we terug in de Nieuwe Erven voor de nieuwjaarsreceptie van Gewest Utrecht en Afdeling Amersfoort.

Je weet het, de website van het gewest is www.psutrecht.pvda.nl .

We hopen dat je erbij bent.

Tot zaterdag 24 januari as.

Gert Mulder
Secretaris PvdA gewest Utrecht