11 april 2013, Concordia | Concordia

Jaarvergadering 2013

De jaarvergadering van de PvdA houden we op 11 april as in de koffiekamer van Concordia. We beginnen om 20.15 uur met de vergadering. De agenda ziet er zo uit:

–        1) Opening en mededelingen

–        2) Jaarverslag afdelingsbestuur 2012

–        3) Financieel jaarverslag

–        4) Benoeming Congresafgevaardigden, gewestelijk afgevaardigden & kascommissie

–        5) Bestuurssamenstelling

John Naipal heeft aangegeven deel uit te willen maken van  het bestuur. Het bestuur stelt voor John in het bestuur op te nemen. Sjoerd zal met deze vergadering het bestuur verlaten en zal zijn taken de komende weken overdragen aan de overige bestuursleden.

–        6) Status voorbereidingen Jubileum feest op 25 mei

De actuele status van de voorbereidingen wordt besproken.

7) Wat verder ter tafel komt

8) Sluiting

Als u niet in de gelegenheid bent om deze jaarvergadering bij te wonen, houd dan wel de datum van 25 mei alvast vrij! Dat is de zaterdagmiddag dat we 100 Sociaal Democratie in Woerden vieren. Alle leden zijn natuurlijk voor dit feest uitgenodigd: de cabaretgroep Cantecleer verzorgt de muzikale component van die middag. Het feest wordt gehouden in de grote zaal van Concordia. De entree is gratis!

Wilt u een financiele bijdrage storten voor dit jubileum dan kan dat op rekening 4450954 tnv PvdA Afd. Woerden. Er geldt nog: alle sponsors met een bijdrage van meer dan 7.50 euro krijgen als ‘dank-je-wel’ het boek “Binden” van Job Cohen!

Graag tot ziens op 11 april en/of op 25 mei!

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd plantenga

——————————————————————————————-
PS: Hierna – in een afzonderlijke mail – krijgt u het jaarverslag toegezonden.