17 mei 2014, om 12:00 | El Rey, Kerkplein, Woerden

Kandidaat Europees parlementariër Sander Terphuis komt naar Woerden.

Sander Terphuis, kritisch maar ook overtuigd PvdA-lid en kandidaat voor het Europees Parlement, komt naar Woerden. Hij blijft de strijd aangaan voor een breed kinderpardon en tegen de strafbaarheid van illegaliteit.

Eén van zijn mooiste herinneringen in zijn nieuwe thuisland Nederland is dat hij zelf kon kiezen van welke politieke partij hij lid wilde worden. Dit als herbevestiging van een leven in vrijheid. Sander koos met volle overtuiging voor sociaaldemocratie met haar mooie beginselen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Want voor zijn partij staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal; zo valt te lezen in het Beginselmanifest. Het lidmaatschap aan die Partij van de Arbeid betekende in feite een belofte om te blijven strijden voor die beginselen en idealen, en om op te komen voor de mensen voor wie de partij is opgericht; de zwakkeren en kwetsbare mensen in onze samenleving zoals arbeidsgehandicapten, de chronische zieken en vluchtelingen uit Syrië.


Radio interview

Het is moeilijk uit te leggen dat sociale werkplaatsen waar arbeidsgehandicapten met plezier werken verdwijnen als gevolg van bezuinigingen. En dat terwijl één procent van de rijkste Nederlanders bijna een kwart van het totale vermogen van ons land bezit. En we kunnen niet laten gebeuren dat in ons land kleine kinderen van vluchtelingen in de cel worden gezet. Met zijn sociaaldemocratische overtuiging en met zijn doorzettingsvermogen wil hij graag de strijd voortzetten in Europa als Europarlementariër.

Zijn Europese agenda heeft als kapstok bescherming van mensenrechten. In Europa wil hij zich in het bijzonder gaan inzetten voor de rechten van gehandicapten, voor LHBT-rechten, voor de bescherming van vluchtelingen en voor het tegengaan van onderdrukking en bestrijding van armoede. Hij wil gaan knokken voor een beter Europa dat oog heeft voor mensen en voor hun zorgen. En vooral voor mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Een Europa dat mensen centraal stelt. Dat betekent een sterker en socialer Europa.

Sander vraagt ook vriendelijk om hem te steunen. Dat kan onder andere door zijn facebook-pagina te liken en door deze link verder te verspreiden.

De PvdA in Woerden is trots dat we deze kanjer in Woerden mogen ontvangen:

  • Zaterdag 17 mei. Van
  • 11.00 tot 12.00 uur in El Rey, van 12.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein.

Vragen over dit persbericht: Jelle IJpma,. jelleijpma@hotmail.com, 0612732308