23 mei 2014, om 20:00

Themacafe Sociaal Domein

Themacafe sociaal domein 23 mei Welzijn Woerden Na de inwonersavonden over de jeugdwet, de participatiewet en de WMO zal in juni de inrichting van het zogeheten sociale domein aan de raad worden voorgelegd. Er zijn veel dilemma’s en kanttekeningen. Deze willen wij als partij graag voorleggen aan betrokkenen tijdens een themacafe. Er komt nog een uitnodiging met het programma. Maar noteer vast: 23 mei, vanaf 20.00 uur bij Welzijn Woerden. Aanmelden: bijeenkomst@progressiefwoerden.nl