27 mei 2014, om 22:00

Voorlichtingsavond over “wat waterschappen zoals doen”

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug. Straks komen de Europese verkiezingen. We bereiden ons echter nu ook al voor op de verkiezingen voor de provincie en de waterschappen.

Een belangrijk aspect daarbij is het vinden van goede kandidaten op de lijst. Ook bij de waterschappen is dat het geval. Veel mensen weten weinig van de waterschappen en realiseren zich niet dat ze daar zelf een nuttige rol voor dePvdA kunnen vervullen. Vandaar dat we een voorlichtingsavond organiseren om alle (potentiele) geïnteresseerden bij te praten over wat de waterschappen zoal doen en ook wat wij daar vanuit de PvdA-optiek doen.

Jazeker, de waterschappen kennen een bestuur met politieke fracties en daar worden politieke keuzes gemaakt. De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 27 mei in het gebouw van De Stichtse Rijnlanden aan de Poldermolen 2 in Houten. Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur.

We sturen deze brief naar de afdelingssecretarissen met het verzoek deze door te zenden aan de leden. Vooral ook aan de leden die onlangs hun raadsfractie verlaten hebben. De daar opgedane kennis en ervaring kan de partij goed gebruiken. Als je andere (potentiële) geïnteresseerden kent, stuur dan deze brief door.

We zullen ons in ons verhaal, naast de algemene informatie, richten op de zaken waar u meer over wil weten en wel over de activiteiten in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Kort gezegd, het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de Lek, de Vlist, de Nieuwkoopse plassen en de noordgrens van de gemeente Utrecht.

Het zou fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via een retourmail.

Namens het gewestelijk bestuur                                 en de PvdA-fractie bij HDSR

Yvon Horsten                                                                    Jan Reerink