Door op 21 oktober 2015

Belangrijke ledenvergadering 9 november 2015

Beste leden,

Het bestuur van de afdeling Woerden nodigt u uit voor een ledenvergadering op maandag 9 november 2015 in de Molenschuur om 20.00 uur, Wilhelminaweg 1.  De agenda oogt op het eerste gezicht formeel en sober, dus saai, maar daar zit wel  het een en ander achter.

Zowel de voorzitter, Marijke Engering, als de secretaris/penningmeester, Hessel Boerboom, hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor het bestuur van de afdeling. Het is tijd voor nieuw elan!

Er zijn dus drie vacatures te vervullen. Wij hopen dat er tijdig kandidaten zijn! Want het komende jaar is voor de afdeling niet zonder betekenis.  In overleg met de afdelingsbesturen van GroenLinks en PvdA heeft het bestuur van Progressief Woerden besloten om een gesprek tussen de leden van de drie partijen  te organiseren waarbij de vraag hoe in de komende jaren inhoud en vorm gegeven kan worden aan progressieve politiek in en voor Woerden.  Dat gesprek moet uiteindelijk uitmonden in een besluit over de (wijze van) samenwerking tussen de verschillende progressieve organisaties in Woerden in de komende jaren .   Een klus waarbij de afdeling een stevig bestuur nodig heeft, dat daarin namens de afdeling kan handelen.

De begroting voor 2016, die de scheidende penningmeester voorlegt, is er dan ook een  die zo beleidsneutraal mogelijk is opgesteld.  Het ligt immers in de rede om de uitgaven in 2016 en volgende jaren af te stemmen op de ambities, waartoe na het gesprek met de anderen besloten zal worden.

Agenda voor de PvdA-ledenvergadering op  9-11-2015, de Molenschuur, Woerden

  1. opening, mededelingen, agenda.
  2. jaarverslag 2015
  3. begroting 2016
  4. verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester. Kandidaten kunnen zich staande de vergadering aanmelden.  De kandidaten die zich tot een week voor de vergadering bij het bestuur hebben gemeld worden de lezen per email  geïnformeerd.
  5. sluiting