19 februari 2015

Bericht van het campagne team Woerden

Het is nog iets meer dan vier weken tot de datum van de verkiezingen op 18 maart. De aanplak borden staan er.

Het is niet makkelijk dit keer.  De PvdA doet mee aan de verkiezingen voor zowel het bestuur van de provincie als  voor het bestuur van ons waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Dat is drie vliegen in één klap: provincie, Eerste Kamer en waterschap  Want uw stem voor de provincie telt mee in Den Haag. 

Een stem is daarom een stem voor de toekomst. Maar voor velen van u is het ook een stem om af te rekenen. Een  cijfer te geven voor wat ze er daar in Den Haag van bakken.  Velen van ons worstelen met die keuze.  In de ledenbrieven , op onze website, op facebook , in de overige media en op straat vertellen we onze plannen, onze ambities, vragen we uw vertrouwen voor de komende periode.

De Partij van de Arbeid heeft in  alle jaren van haar bestaan (al meer dan 100 jaar sociaal-democratie  in Woerden!) gezocht naar het compromis met de kapitalistische krachten om onze idealen van eerlijker delen dichter bij te brengen. Soms leek de linkse meerderheid dichtbij, leek het om nog een paar zetels  te gaan. En nu lijkt enige linkse invloed van betekenis  op het bestuur ons uit handen te glippen. Boze, teleurgestelde PvdA-kiezers blijven thuis.

Wij, het bestuur van de afdeling Woerden, hopen u juist daarom te ontmoeten. Op een van onze bijeenkomsten, bijvoorbeeld in De Dam 25 februari  waar Rob van Muilekom, lijsttrekker voor de provinciale staten en Frans van Bork, tweede op PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezing zich aan u willen voorstellen en met u in gesprek willen over de politieke keuzes in de provincie en het waterschap . Of op straat bijv 28 februari bij het gemaal Teylingen in Kamerik of op de streekmarkt in Woerden .

Om te delen wat we voelen, wat we denken. En om u te overtuigen dat uw stem nog steeds verschil maakt.

Welk verschil? Dat kunt u gemakkelijk ontdekken als u de politieke stellingen op de kieskompaswebsite voor zowel waterschap  (https://destichtserijnlanden.kieskompas.nl/  )  als provinciale staten (https://utrecht2015.kieskompas.nl/ )  beantwoord.

En neem ook eens een kijkje op ons facebook of die van Frans van Bork.

Woerden heeft uw stem hard nodig!

Agenda voor eind februari:

25 februari in de Dam op de Wilhelminaweg 79, om 20.00 uur. De PvdA lijsttrekker voor de Provinciale Staten, Rob van Muilekom en onze nr 2 op de lijst voor het waterschap, Frans van Bork zullen daar aanwezig zijn.

Zaterdag 28 februari  PvdA op toer in de regio:

11.15 uur Tussenstop bij restauratie gemaal Kamerik Teylingen, Mijzijde 2, Kamerik. Thema: monumentenbeleid van de PvdA. Het gemaal staat symbool  voor het monumentenbeleid  dat de PvdA ook voor het waterschap voorstaat. De PvdA heeft de restauratie altijd krachtig ondersteund dankzij de niet aflatende inzet van lijsttrekker Jan Reerink, 11.30 uur Flyeren op de Streekmarkt, Kerkplein, Woerden

Thema: kwijtscheldingsbeleid.  De PvdA is er groot voorstander van dat burgers die de waterschapslasten niet kunnen opbrengen  kwijtschelding krijgen.  Steeds meer burgers krijgen het steeds minder breed. Dus dit beleid moet gewoon worden voortgezet