Door Frans van Bork op 1 februari 2015

Blog Frans van Bork – Feiten over Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Dit is een bericht geplaatst in het kader van de Waterschapsverkiezingen die worden gehouden op 18 maart 2015. Frans van Bork is kandidaat namens de PvdA. 

Nu de waterschapsverkiezingen voor de deur staan is het goed even stil te staan bij de feiten rond het waterschap waar u straks voor kunt stemmen.

Algemeen

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een waterschap (HDSR) waarvan de grenzen niet precies samenvallen met de  gemeente- en provinciegrenzen. Dat komt omdat water zich niet aan deze grenzen houdt. De betreft ongeveer de helft van de provincie Utrecht. Het overige deel van de provincie  wordt verdeeld onder twee andere waterschappen. Het gaat in totaal om:

9600 kilometer aan watergangen, sloten, kanalen, weteringen etc.

514   kilometers aan dijken en keringen

150   gemalen.

 

HDSR heeft zo’n 430 mensen in dienst die samen met enige tientallen schouwmeesters zorgen dat dijken op orde zijn, overtollig water wordt weggepompt en het rioolwater gereinigd.

Besteding geld 

Het waterschap heeft daarvoor een begroting voor 2015 van rond € 126 miljoen (HDSR).

Zuiveringsinstallaties                                              €   48 miljoen

Waterbeheer (gemalen, kanalen, sluizen etc. )  €   31 miljoen

Dijkonderhoud                                                         €   17 miljoen

Bestuur en organisatie                                            €   20 miljoen

Muskusrattenbestrijding                                        €   10 miljoen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Totaal                                                                          € 126 miljoen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website

Frans van Bork

Frans van Bork

Frans van Bork maakt deel uit van het bestuur van het waterschap HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder vertelt hij waar de PvdA fractie in 2016 werk van gemaakt heeft. Voor alle actuele informatie: kijk op https://www.hdsr.nl HDSR in grote lijnenMet een begroting van rond de € 130 miljoen en het grootste deel van de

Meer over Frans van Bork