Door Frans van Bork op 1 februari 2015

Blog Frans van Bork – Het waterschap en ons Utrechts landschap

Dit is een bericht geplaatst in het kader van de Waterschapsverkiezingen die worden gehouden op 18 maart 2015. Frans van Bork is kandidaat namens de PvdA. 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt in het zuiden en westen van onze provincie Utrecht. Als PvdA-er vind ik de zorg voor het Utrechts landschap belangrijk.

Het Utrechtse landschap is een prachtgebied dat van 60 meter hoog op de Utrechtse Heuvelrug naar 5 meter diep in het Groene Hart loopt. Een verval van maar liefst 65 meter over een afstand van enige tientallen kilometers. Een goede waterhuishouding is dan cruciaal. Want hoe voorkom je dat het gebied leegloopt, waar laat je al dat aflopende water en hoe voorkom je overstromingen? Dat zijn belangrijke vragen waar het waterschap mee te maken heeft.

Het waterschap verricht in het Utrechtse landschap drie hoofdWASprogramma’s

  • Weren van water
  • Afvoeren van water
  • Schoonmaken van water

Voor deze WAS- taken bouwt en beheert het waterschap een groot aantal dijken, kanalen, sloten, weteringen, sluizen, gemalen en rioolzuiveringen. Wie door het Utrechtse landschap reist, komt het waterschap dan ook overal tegen.

Het waterschap heeft terecht een duidelijk stempel gedrukt op het aanzien van ons Utrechts landschap. Ik kan daarvan getuigen en heb door grote delen van het landschap gezworven: van de Cunera-toren in Rhenen de Amerongse berg op, over het jaagpad langs de Kromme Rijn naar Wijk bij Duurstede en als schouwmeester van het waterschap langs eindeloze vaarten, weteringen en sloten.

Ik heb gezien hoe ons waterschap ons Utrechtse landschap vorm geeft en hoe de ruimte van het landschapsterk wordt bepaald door het water. De PvdA vindt het dan niet meer dan terecht, dat het waterschap verantwoordelijkheid neemt voor de instandhouding en verfraaiing van ons Utrechts landschap, zoals:

  • Natuurontwikkeling: vistrappen, hoogwaterpeilen, blauwgraslanden;
  •  Recreatieontwikkeling: wandelpaden, visstekken, kanovaren;
  • Instandhouding waterstaatsmonumenten, zoals jaagpaden, oude sluizen, windmolens en gemalen

Daar gaan we mee door!

Dat vind ik, dat vindt de PvdA!

Frans van Bork

Frans van Bork

Frans van Bork

Frans van Bork maakt deel uit van het bestuur van het waterschap HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder vertelt hij waar de PvdA fractie in 2016 werk van gemaakt heeft. Voor alle actuele informatie: kijk op https://www.hdsr.nl HDSR in grote lijnenMet een begroting van rond de € 130 miljoen en het grootste deel van de

Meer over Frans van Bork