Door Jelle IJpma op 26 april 2016

De PvdA en het gemeentebestuur van Woerden.

De PvdA zit niet in de Woerdense gemeenteraad. Progressief Woerden, waarin we samenwerken met GroenLinks en met andere links georiënteerd Woerdenaren, zit wel in de gemeenteraad. Komt het PvdA-geluid wel voldoende aan bod? Dat was een vraag die mij het afgelopen jaar meerdere malen is gesteld, door Woerdenaren en door PvdA-ers van buiten Woerden. Is dat nou nuttig, zo’n linkse samenwerking? Ik vind van wel, maar ik ben natuurlijk Progressief Woerden raadslid én herkenbaar als PvdA-er.

Wat gebeurde er nu in Woerden, het afgelopen jaar? We hebben net een D66-wethouder verloren, omdat er vragen waren over zijn integriteit. Volgens ons, de Progressief Woerden-fractie, was het een goede wethouder, die als wethouder, maar ook als ondernemer, probeerde de monopolypositie te doorbreken van de grote ICT-leveranciers aan de gemeenten. Daardoor ontstond een schijn van belangenverstrengeling, die goed uitgezocht moet worden. Omdat de wethouder en zijn fractie van mening verschilden over hoe dat onderzoek moest worden aangepakt, is hij afgetreden. Spannend wie er nu komt.

Maar er gebeurde meer in Woerden. We hebben noodopvang geboden aan Vluchtelingen. Mooi dat alle Woerdense partijen achter de opvang van de Vluchtelingen staan. We hebben ook strijd geleverd. We strijden nu vooral voor verruiming van het aantal sociale huurwoningen en de verkorting van de wachttijden. De jeugdzorg, de WMO, en Ferm Werk, onze ‘hoofduitvoerder’ van de Wet Werk en Bijstand, lopen in Woerden goed. Er zijn geen grote problemen ontstaan door de decentralisatie van het Sociale Domein. We zijn trots op “onze” wethouder, die dat toch allemaal maar doet. Maar we volgen het op de voet en zeer kritisch. Niet of het allemaal precies op tijd gebeurt en precies zoals wij dat als raad willen, er moet ruimte zijn om te ontwikkelen in de praktijk.

Wel volgen we kritisch of er niemand tussen de wal en schip valt met alle vernieuwingen. En we zijn flink aan het investeren in ondersteuning dichtbij, waardoor we echt hopen dat de zorg in Woerden niet verschraalt, maar juist beter kan worden. Nieuwe initiatieven in de preventie en de eerstelijnszorg rondom de zorgvrager moeten duurdere zorg vervangen waar mogelijk. Jammer is dat het Persoons Gebonden Budget, het PGB waarmee zorgvragers helemaal de eigen regie over hun eigen zorg krijgen, zo veel vertraging oploopt. We hebben in Woerden geen problemen, maar we willen verder. Wij willen een experiment met een integraal PGB, waarin alle zorg in één integrale regeling wordt versterkt. Maar de wetgeving loopt niet snel genoeg en in andere gemeenten waren er uitvoeringsproblemen en daar moeten we in Woerden nu op wachten.

En, het is al weer een aantal maanden geleden, maar we hebben een nieuw afval ophaal systeem gekozen, het systeem dat wij al eerder bepleitten. Je kunt en deel van je afvalstoffenheffing terugverdienen door minder afval aan te bieden. En we hebben het onderhoud van de openbare ruimte weer onder controle, daar gaven we te veel geld aan uit én we deden het niet goed. Daarvoor is nu ook een andere wethouder verantwoordelijk. Vorig jaar december trad de wethouder van de ChristenUnie/SGP af. Is Woerden daarmee nu zo’n woeste politieke gemeente, twee wethouders die terugtreden in één jaar? Ik dacht het niet. Maar gemeentepolitiek is niet eenvoudiger geworden, met 7 fracties in een gemeenteraad van 31 leden. Gelukkig hebben we het linkse front gesloten en mede daardoor kunnen we goed mee (be)sturen in Woerden.

Jelle IJpma

Als je vragen of opmerkingen over dit stukje hebt, of andere vragen over de Woerdense politiek, bel me: 06-12732308

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma