Door Jelle IJpma op 9 oktober 2016

Een kwartje van de fractie

We werken goed samen in Progressief Woerden, maar kun je daar als raadslid met ook een PvdA-achtergrond een sociaal democratisch geluid laten horen? Wat doen we daar als Progressief Woerden / PvdA gemeenteraadsleden? Het was de afgelopen periode, kort voor en na de zomervakantie weer lekker roerig. Eerst de discussie over de opvang van vluchtelingen. Ja wij wilden meewerken aan een Asielzoekerscentrum, versnelde opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus en een Internationale Schakelklas voor vluchtelingenleerlingen. In de gemeenteraad waren niet alle fracties daar enthousiast over. En zie: in de zomer ging de Internationale Schakelklas naar Maarssen, waar een compleet schoolgebouw beschikbaar was. Kort na de zomer bleken er zoveel AZC’s in ontwikkeling te zijn dat een asielzoekerscentrum in Woerden niet meer nodig is. Dus nu hebben we het alleen nog maar over de opvang van vluchtelingen met een status. Dat zijn er overigens wel zoveel dat het Steunpunt Vluchtelingen en ‘Wij zijn Woerden’ nog dringend op zoek zijn naar vrijwilligers, vooral vrijwilligers die twee dagen in de week beschikbaar kunnen zijn en zo een vertrouwd gezicht kunnen worden voor de nieuwkomers.

In de zomer vertrok er weer een wethouder, nu was het Martin Schreurs, van de VVD. Hij had het heel zwaar gehad en gezondheidsproblemen gekregen. Zoals dat bij het vertrek van wethouders vaak gebeurt ging iedereen weer diep in de redenen voor zijn aftreden spitten. Dan blijkt weer dat hoge bomen veel wind vangen. Dat hij in een periode met zware vraagstukken wel eens naar een borrel greep wordt dan breed uitgemeten, zelfs al is iedereen het er over eens dat hij veel te hard had gewerkt en het misschien dus wel nodig had. Maar hij vertrok zelf. Gelukkig kan hij nu een beetje van zijn rust genieten. De vorige wethouder die moest vertrekken, omdat hij bleek te verdienen aan een bedrijf dat hij als wethouder in Woerden had binnengehaald, Bob Duindam, heeft overigens een nieuwe baan. Wat bij ons absoluut niet kan, ook al was hij een uitstekende wethouder, blijkt geen belemmering om nu wethouder in Oudewater te worden. In de Oudewaterse raad zitten geen PvdA-ers, hebben ze daarom een andere opvatting over integriteit?

De gemeente Woerden worstelt ook met de burgerparticipatie. Wij willen daar heel serieus aan werken. Onze benadering heet ‘Woerden zegt ja tenzij’. Dat betekent dat zoveel mogelijk beleid vanuit burgers en met betrokkenen wordt ontwikkeld en uitgewerkt, tenzij de gemeente bijvoorbeeld zelf een wettelijke uitvoerings- of handhavingsplicht heeft. Maar dat kan in de praktijk best moeilijk zijn, zoals bij de opstelling van de verkeersvisie. Heel veel organisaties en via loting uitgenodigde burgers hadden meegewerkt aan de ontwikkeling van een visie, die de basis kan zijn voor de opstelling van verkeersplannen in de komende tijd. Die visie moet bijvoorbeeld de basis vormen voor de aanpak van de Steinhagensweg en voor de verkeersplannen in Woerden-west (en de discussie over de Westelijke randweg). Maar een paar betrokken organisaties waren heel teleurgesteld over de manier waarop hun inbreng was verwerkt, zij vonden de visie veel te vaag en verwachtten dat de visie al richting zou geven aan de uitwerkingsplannen. Wethouder Stolk vond dat die organisaties maar beter hadden moeten begrijpen dat de verkeersvisie alleen nog maar een kadernota is, dat de uitwerking nog volgt. Zij wilde nu de nota snel vaststellen en dan door naar de uitwerking. Het leidde tot veel moddergooien over en weer, een compromis werd door geen der betrokkenen gezocht. We zijn er nog niet uit als raad. We hebben het proces even stilgelegd en de wethouder moet toch echt eerst met de betrokkenen gaan praten. Als PvdA willen we ook altijd met burgers in gesprek en liever niet over die burgers praten zonder hen te horen. In Woerden moeten we als gemeente nog even zoeken hoe we dat nu gaan doen.

Progressief Woerden zoekt overigens ook op dit moment de dialoog met de inwoners en organisaties in Woerden. In de voorbereiding op de opstelling van het volgende verkiezingsprogramma, maar ook om richting mee te krijgen voor de dagelijkse politiek, zijn we nu bezig met een actie ‘300 dagen luisteren’. Via bijeenkomsten, maar ook door betrokken Woerdenaren actief te gaan interviewen, zoeken we de progressieve burgers van Woerden op. Dat levert veel mooie ideeën, waarmee we in het komend jaar aan de slag gaan. Als u in het kader van 300 dagen luisteren ook gehoord wil worden, dan kom ik graag bij u langs, of stuur me een mail.

Jelle IJpma

PS . Beste partijgenoten, reageer als je het niet met me eens bent (Enthousiaste reacties mogen ook). jelleijpma@progressiefwoerden.nl, of 06-12732308

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma