Door Jelle IJpma op 22 februari 2017

Een kwartje van de fractie

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid klinkt door, via Progressief Woerden.

Is het zo rampzalig als onze nieuwe formateur Roland van Schelven dacht, met vier gevallen wethouders in één collegeperiode? Want van Schelven, oud burgemeester van Culemborg, begeleidt het proces naar een raadsakkoord voor de periode 2017-2018, tot de volgende verkiezingen.

De ChristenUnie/SGP is uit het college gestapt, omdat de meerderheid van de coalitie en van de meerderheid van de raad kozen voor het volledig openstellen van de winkels op zondag. Er zijn nu vier wethouders over: Yolan Koster van Progressief Woerden, Margot Stolk van Sterk Woerden, de in november 2017 aangetreden Ivo ten Hove van de VVD en de in februari 2017 aangetreden Hans Haring van D66. 4 wethouders, want de in december 2014 aangetreden Tymon de Weger van de ChristenUnie/SGP is in januari opgestapt.

De vier coalitiepartijen hebben geen meerderheid. Maar het college gaat de komende periode ‘regeren’ op basis van een raadsprogramma, dat door alle fracties in de raad moet worden onderschreven. Dat betekent dat er nieuwe compromissen moeten worden gesloten over de Oostelijke en de Westelijke Randweg en de ontsluiting van Woerden West, het crematorium en het Sociaal Domein, om maar een paar belangrijke kwesties te noemen. Sinds 2014, toen het coalitieakkoord werd afgesloten zijn er nieuwe ontwikkelingen gekomen. De zondagopening hebben we geregeld. De ontwikkeling van het sociaal domein hebben we (vooral Yolan Koster) goed opgepakt en er zijn nu veel minder onduidelijkheden, ook financieel zijn de risico’s kleiner. Het crematorium stelt ons voor nieuwe vragen. En de ontsluiting van Woerden West is nu geregeld, maar toch wil een deel van de raad verder onderzoek naar de Westelijke Randweg.

De koers van Progressief Woerden is duidelijk: het Sociaal Domein moet de ruimte blijven houden voor vernieuwing waardoor de zorg nog beter gaat aansluiten bij de behoeften. Wij willen vooral leren van de ervaringen van de gebruikers: dat noemen we sturen op basis van storytelling. Duurzaamheid moet stevig op de agenda blijven en we blijven het Groene Hart bewaken. Voor de PvdA  een herkenbare agenda.

En verder in de afgelopen maanden? In januari hebben we besloten tot versnelling van de sociale woningbouw, een punt waar Jelmer Vierstra de afgelopen jaren hard geknokt heeft. Voor de statushouders die we nu in Woerden opvangen, maar vooral voor de jonge Woerdenaren die nu te lang op een woning wachten. Een mooi succes voor Progressief Woerden.

Als u de fractie nog wat mee wilt geven, bel me dan of stuur me een mail.

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma