Door Jelle IJpma op 26 juni 2017

Een kwartje van de fractie – juni 2017

Speelt de PvdA in Woerden nog wel een rol, is zij voldoende herkenbaar via Progressief Woerden?

In de afgelopen maanden is er in de raad weer veel gebeurd. In het Sociale Domein merken we dat het moeilijk is om in Ferm Werk, onze uitvoeringsorganisatie, echt te investeren. Wij willen dat Ferm Werk bijvoorbeeld aan garantiebanen en beschut werk werkt en actief samenwerkt met andere organisaties. Dat mag wat kosten, als we daarmee mensen aan het werk helpen. Maar de andere gemeenten waarmee we samenwerken willen dat niet. We blijven onze wethouder, ook voorzitter van Ferm Werk, achter de broek zitten….

Heel goed is onze wethouder bezig met het vernieuwen en uitbreiden van het armoedebeleid. De gemeente gaat echt naar mensen met problemen toe en helpt hen weer uit hun armoedesituatie te komen. Dat is niet alleen wat extra geld geven, maar ook coachen en samen zoeken naar wat echt helpt. Niet alle partijen in de raad steunen die omslag en uitbreiding. Wij zijn daar heel duidelijk over: zo moeten we met elkaar omgaan!

Dat geldt ook voor het inclusiebeleid. Het college wil echt actief iedereen helpen erbij te horen, ook mensen die daarvoor extra steun nodig hebben. Ook dat wordt niet door alle partijen gesteund. Die andere partijen willen zuinig aan doen in het Sociale Domein omdat er geld opzij gezet moet worden voor het ontwikkelen van randwegen, een westelijke en vooral een Oostelijke Randweg. Dat die randwegen nauwelijks bijdragen aan de verkeersproblematiek en wel ons landschap aantasten wordt minder belangrijk gevonden: “Er zijn veel burgers die het willen” zo wordt gezegd.

We hebben nu afgesproken dat er eerst een degelijk onderzoek over nut en noodzaak van de randwegen wordt gehouden, dat voor de volgende verkiezingen moet worden afgerond. We wachten dat onderzoek af maar we kiezen nu voor behoud van het groen en zijn tegen bezuinigingen in het sociale domein of verhogingen van de belastingen voor die randwegen. Dit zal overigens waarschijnlijk het belangrijkste thema voor de volgende verkiezingen worden: keuze voor investeren in randwegen of in het Sociaal Domein. Progressief Woerden is daar volstrekt helder over en wij willen ons daarom goed voorbereiden op de verkiezingen. We hopen op een goede verkiezingsuitslag voor Progressief Woerden, maar hebben daarbij onze achterban heel hard nodig!

Jelle Ijpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma