Door Jelle IJpma op 20 augustus 2016

Een kwartje van de fractie

In de fractie zijn we maar met vieren. En toch hebben we invloed. Toch maakt het uit dat wij als Progressief Woerden, als bundeling van PvdA, GroenLinks en verdere progressieve krachten, in de Woerdense gemeenteraad zitten en een wethouder in het college hebben. In ieder geval vier keer per jaar wil ik daar als Progressief Woerden / PvdA gemeenteraadslid verslag van doen.

Vaak is de gemeentepolitiek zo praktisch, regeert het gezonde verstand en maakt de partijkleur niet eens zo veel uit. Maar als we het over de opvang van asielzoekers hebben, over de aanpak van criminaliteit, maar ook over de verwerking van ons afval, of over Ferm Werk, dan maakt onze kleur wel degelijk uit.

In Woerden hebben we tot nog toe maar een beperkte ervaring met opvang van vluchtelingen en statushouders. Statushouders zijn mensen die gevlucht zijn uit hun land, maar in Nederland worden opgevangen omdat ze hebben kunnen aantonen dat ze in hun eigen land vervolgd worden. Na een periode van opvang in hun asielprocedure krijgen ze in Woerden een woning: in 2015 tussen de 80 en 100 personen, veel gezinnen, sommigen alleenstaand. Met de eerste opvang van asielzoekers hebben we in oktober vorig jaar kennisgemaakt, toen we noodopvang voor 6 dagen boden aan 150 asielzoekers in de sporthal Snellerpoort.  Maar nu gaan we meer doen. We gaan meer statushouders opvangen en we gaan ook asielzoekers opvangen.  Woerden is een redelijk rijke en goedgeschoolde gemeente. Dat we volgend jaar waarschijnlijk 120 statushouders op gaan vangen is dus voor alle gemeenteraadsfracties heel aanvaardbaar. Maar een opvangcentrum van asielzoekers leidt tot meer discussie. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om 400 mensen vanuit de overvolle tentenkampen zoals Heumensoord op te nemen. Maar vanuit de raad vragen meerdere fracties “mogen het er ook wat minder zijn?”.  Kijk wij zeggen dan duidelijk, samen met de christelijke partijen: we moeten doen wat we kunnen en we kunnen best wel veel. Wij vinden dat we de opvang van 400 asielzoekers in onze grotere en welvarende gemeente moeten kunnen. Dat is een helder progressief geluid. De discussie loopt nog, maar wij hebben een helder standpunt ingenomen.

Overal in Nederland en zeker in het Groene Hart neemt de criminaliteit af de laatste jaren, met zo’n 5%. Maar in Woerden nam de criminaliteit in 2015 ineens toe met 14%. Krachtig ingrijpen, is dan de reflex van een paar fracties in de gemeenteraad. Natuurlijk begrijpen wij dat, maar zoek ook naar de oorzaken, wat zit er achter die toename? Wat kunnen we preventief doen, samen met inwoners? Kunnen we de criminaliteit lokaliseren en gericht benaderen? Voorkomen is beter, zeker van jeugdcriminaliteit. Aansluiting zoeken bij de groepen die dreigen af te glijden en voorkomen dat criminelen rolmodel voor de jeugd worden. Een stevige aanpak, maar wel in samenhang met preventie, zoek ze op, dat is wat Loukmane Issarti in de raad bepleit.  Wij zijn helder.

De discussie over ons afvalophaalsysteem hebben we vorig jaar eigenlijk al afgerond. Maar ook daarin hebben wij als fractie niet alleen een helder standpunt ingenomen. We hebben ook nog eens de meerderheid van de Woerdense bevolking achter ons gekregen met “ons” voorstel in de “”klikostemming”: teruggave afvalstoffenheffing bij minder aanbieden restafval. En zie: nu al wordt er in Woerden veel meer afval gescheiden. Jelmer Vierstra zit als er bovenop.

En tenslotte. De gemeente heeft per 1 januari 2015 veel nieuwe taken gekregen in de jeugdzorg, de langdurige zorg en voor mensen met een arbeidsbeperking. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong en de Wet werk en bijstand (WWB) zijn grotendeels opgegaan in de Participatiewet. Ferm Werk is de organisatie die een groot deel daarvan uitvoert. We moeten daarbij ook fors bezuinigen, maar mensen in de meest kwetsbare posities mogen hier niet het slachtoffer van worden. Wij zitten er bovenop. We gaan dit jaar waarschijnlijk experimenteren met  regelluwe bijstand, dat hadden wij al meermaals bepleit. En we hebben nog steeds geen goede regeling voor beschut werk, maar daar blijven wij op hameren. Wij zijn helder in wat we willen en dat blijven we.

PS .         Beste partijgenoten, reageer als je het niet met me eens bent (Enthousiaste reacties mogen ook).  jelleijpma@progressiefwoerden.nl, of 06-12732308

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma