Jaarvergadering 13 Februari

18 januari 2018

Namens het bestuur van de afdeling nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering van de PvdA afdeling Woerden, die op dinsdag 13 februari 2018 om 20.00 uur gehouden wordt in een zaal van het Baken, Beneluxlaan 3/Steinhagense weg te Woerden.

– Opening
– Mededelingen

– Status bestuur
– Terugblik 2017
Jaaroverzicht (zie hieronder)
Financiele toelichting (zie hieronder)
– Verkiezing/vaststellen vertegenwoordiging
Gewestelijke afgevaardigde
Kascommissieleden
– De activiteiten van PW in het kader van GR2018
– Wat verder ter tafel komt