23 juni 2017

Jan Koelemij 50 jaar lid

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei werd Jan Koelemij geeerd omdat hij 50 jaar lid is geweest van de PvdA – een hele verdienste! Hij was niet alleen lid, maar heeft ook jaren actief in de afdeling meegewerkt aan de afdelingsactiviteiten naast zijn werkzaamheden in de Bouwbond die -als dat nuttig was – ook thuis voortgezet werden. Zijn vrouw, naast hem, heeft hem al die jaren gesteund. Jarenlang heeft hij als penningmeester over de financien van de afdeling gewaakt. Bij zijn huldiging memoreerde Jan enkele bijzonderheden uit die 50 jaar. Het was met trots dat de voorzitter jelle Ijpma hem het speldje overhandigde.