22 november 2016

“Koffie met Diederik Samsom” druk bezocht.

Op zondag 20 november jl. kwam Diederik Samsom langs in een gezellig stampvol café Victoria in Woerden. Er kwamen ruim 60 man op de koffie, ook veel niet-leden, en er was veel applaus te horen. Diederik Samsom wil de PvdA weer leiden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017. Hij trekt het hele land rond om in gesprek te gaan over zijn ideeën.

Samsom wil het weer mensen uit de volle breedte van de samenleving bij de PvdA betrekken. Er moet meer aandacht komen voor het VMBO-onderwijs, omdat daar de arbeidskrachten van de toekomst worden opgeleid. Verder wil de PvdA 100.000 extra banen creëren, onder andere bij de overheid. Het is immers onzin om te stellen dat een schoonmaker op school of een professionele kracht in een buurtcentrum geen waardevolle functies zijn. Verder is de PvdA voor echte vaste banen voor structurele taken, zoals schoonmaak. Flexwerk is ook prima, maar dan voor seizoenswerk, vervanging en tijdelijke projecten en voor ondernemende zelfgekozen zzp’ers blijft. Nederland moet voorop gaan lopen bij de ontwikkelingen in duurzame energie, zodat echte banen in de maakindustrie gecombineerd kunnen worden met duurzame economische groei. Onze grote zeehavens, nu gericht op handel en verwerking van olie en kolen, kunnen worden omgebouwd naar havens voor de nieuwe economie. Dat is geen eenvoudige operatie, maar als daar niet actief op ingezet wordt, dan verliest de haven sowieso op termijn zijn positie. Andere mogelijkheden liggen bij elektrische auto’s, ook daar zit werkgelegenheid in. Tesla zoekt bijvoorbeeld een plek voor haar Europese fabriek. Dat zou duizenden banen op kunnen leveren.

Samsom ging ook in op vragen over hoe we onze samenleving weer bijeen kunnen brengen, in plaats van uit elkaar te spelen. Hij vertelde over zijn ervaring als straatcoach, toen hij met collega Chalid in Amsterdam-Nieuw west werkte met Marokkaanse jongeren die problemen veroorzaakten. De aanpak daar had twee kanten: aan de ene kant werden de jongens streng aangepakt en werden hun ouders bezocht. Maar tegelijkertijd werd hen weer perspectief geboden om weer deel uit te maken van hun buurt en onze samenleving, in plaats van zich daar tegen af te zetten. Dat is het soort initiatieven die Samsom wil stimuleren: duidelijke maken waar we voor staan, maar altijd verbinding zoeken.

Samsom sprak overtuigend en bevlogen en nam de tijd voor vragen en discussie. Zo was er bijvoorbeeld een heel concrete vraag van een biologische boer uit de regio over nieuwe regelgeving waar momenteel over besloten wordt in de kamer. Hij beloofde contact op te nemen met staatssecretaris van Dam over deze problematiek.


De PvdA afdeling Woerden kijkt tevreden terug op een succesvolle bijeenkomst.