19 augustus 2016

Maja Sintnicolaas, 50 jaar actief lid van de PvdA

Ook voor Maja Sintnicolaas is er een 50 jaar speldje. Sjoerd memoreert bij het opspelden dat Maja niet alleen (langer dan) 50 jaar actief lid is van de PvdA en bijna geen vergadering van de afdeling overslaat, maar ook jarenlang tijd heeft gestoken in Vluchtelingenwerk en op deze manier maatschappelijk betrokken was. Hulde daarvoor!