Door Jelle IJpma op 9 maart 2015

PvdA-campagne lastig: kabinet moet door en niet rechtsaf

Het is lastig campagnevoeren voor de PvdA. Al twee weken trekt een PvdA-karavaan door West-Utrecht, maar de kiezers zijn kritisch. Waterschap, provincie en wat betekent deze verkiezing voor het regeringsbeleid? Maar juist nu wil de PvdA zich laten zien.

In de discussies op straat moeten de PvdA-ers veel uitleggen. Een links waterschap, hoe ziet dat er uit? De Woerdense kandidaat  Frans van Bork is duidelijk: eerlijk delen, geen waterschapslasten voor de laagste inkomens en duurzaam inkopen van bijvoorbeeld houten beschoeiingen. En de PvdA is de enige linkse partij voor de Waterschapsverkiezingen. De provinciale PvdA werkt vooral aan werk, met name voor MBO, LBO en voor de mensen die moeilijk aan werk komen zijn nieuwe initiatieven nodig. En aan duurzaamheid, bijvoorbeeld windmolens op industrieterreinen. En landelijk? Als je wilt dat dit kabinet doorgaat, dan kun je niet op de schreeuwers van SP en PVV stemmen. En als je wilt dat dit kabinet  niet rechtsaf slaat, dan moet je niet op VVD, D66 of het CDA stemmen, die nieuwe bezuinigingen willen.  De PvdA staat voor de aanpak die het sociale stelsel van Nederland krachtig, eerlijk en houdbaar maakt. Vooral met de discussie over het nieuwe belastingstelsel is een sterke PvdA in de regering nodig. Als links Nederland versplintert, slaat Nederland rechtsaf. Het is een moeilijk verhaal, maar de PvdA-karavaan gaat er wel de straat voor op. En we genieten van een verdiend kopje soep tussendoor.

Vragen over dit persbericht: Jelle IJpma, PvdA, jelleijpma@hotmail.com, 06-12732308

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma