Door Jelle IJpma op 30 april 2016

PvdA congres na 70 jaar, de laatste keer als afgevaardigde

Met zo’n 2.500 PvdA-ers waren we bij elkaar in de wagenloods in Amersfoort om het 70-jarig bestaan van de PvdA te vieren in februari. En dat in deze moeizame tijden. Het gaat gewoon niet goed in de peilingen, terwijl we zo ontzettend veel wetten hebben veranderd in de afgelopen 3 jaar en zo veel hebben bereikt. Dat we veel bereiken was ook het hoofthema van Diederik Samson in zijn speech. De ombouw in de zorg, het met echte concrete plannen komen voor de vluchtelingen, het realiseren van meer dan 10.000 banen. Niet wegduiken maar naar voren stappen. En met een vast kompas.  Diederik is er trots op en wil er mee verder: Rechtvaardigheid, solidariteit en vooruitgang bevorderen. Lodewijk Asscher haalde Drees aan, die bij de oprichting van de PvdA in 1946 al zei: “Wij zullen, hoop ik, een partij worden, vol realisme en idealisme. Een werkelijkheidszin die rekening houdt met het bereikbare, doch die beseft, dat in de werkelijkheid, het ideaal ook meedoet. Anderzijds een idealisme dat ver vooruitziet, maar daarom niet voorbij gaat aan wat vlak voor ons ligt.” En Bart van Bruggen, zo’n jonge JS-voorzitter, bepleitte ook al om onze idealen met zelfvertrouwen uit te dragen. Net als Hans Spekman, die nog eens aanhaalde dat hij lid van de PvdA was geworden om iedereen gelijke kansen te geven en die oproept om nu de samenleving niet te laten verscheuren.

De PvdA blijft in beweging en heeft op het congres de interne democratie fors aangepast. Wij werkten als vereniging altijd met afgevaardigden. Vanuit de afdelingen, de basis van onze partij, werden altijd afgevaardigden benoemd naar het partijcongres, naar gewestvergaderingen en naar de politieke ledenraad. Maar de techniek van de ledendemocratie is veranderd. Ik was voor het laatst afgevaardigde. Je hoeft niet meer bij een vergadering aanwezig te zijn om mee te kunnen praten en mee te kunnen beslissen. Via een inbelverbinding of een onlineverbinding op de computer en een ‘Appje’ kun je meeluisteren en meestemmen. Op dit partijcongres gebeurde dat voor het eerst. Alle leden kunnen nu meestemmen. En de afvaardigingen hebben we afgeschaft.  Het wordt nu ‘one man one vote’, in gewoon Nederlands: alle leden kunnen meestemmen. Maar kun je nu thuisblijven van congressen? Zou ik niet doen. Discussieer ook live mee over het behoud van onze verzorgingsstaat. Kom ook eens en laat je stimuleren door de sfeer, de toespraken van mensen als Hans Spekman, Diederik Samson, Lodewijk Asscher en Bart van Bruggen op ons onvolprezen congres. Echt het is leuk en enthousiasmerend, ik krijg er altijd energie van.

Aan de andere kant, voor het volgende congres wil ik in onze afdeling uitleggen hoe je thuis toch aanwezig kunt zijn op het congres, met de livestream op je computer vanuit de congreszaal. En via de stem-app kun je meer betrokken zijn dan ooit tevoren. Hoe dat gaat zullen we als afdeling, als afdelingsbestuur, voor het volgende congres uitleggen. Als u meer wilt horen nu, bel me.: 06-12732308, of mail me: jelleijpma@progressiefwoerden.nl.

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma