8 oktober 2016

PvdA Werkconferentie Wonen & Gewestelijke vergadering

We nodigen alle Utrechtse PvdA leden uit voor een discussie over twee belangrijke onderwerpen, de eerste is voorbereid door de PvdA afdelingen van Amersfoort-Bunschoten, Baarn, Leusden, Nijkerk en Soest, De tweede door het gewestelijk bestuur Utrecht. Alsook voor de aftrap in onze Provincie van de campagne 2e kamer verkiezingen.

Plaats: Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn

Zaterdag 29 oktober vanaf 9:15 uur.

Werkconferentie Wonen ( 9.15 uur)

De woningmarkt staat in het marktsegment sociale huurwoningen en koopwoningen tot ca. €220.000 sterk onder druk. De vraag naar goedkope woonruimte is vele malen groter dan het aanbod. Er is behoefte aan een meer gevarieerd woning aanbod in het sociale marktsegment. Hoe krijgen we meer doorstroming. Welke beletselen zijn er, en welke oplossingen?.

Hierover willen wij op 29 oktober met elkaar praten in de vorm van een werkconferentie.

Welke middelen zijn vanuit de overheid beschikbaar en hoe gaan de lokale overheden hiermee om en wat is de bijdrage van de woningcorporaties

De PvdA wil in dialoog met de organisaties bekijken wat goed gaat en wat beter kan.

Forum discussie “Wonen” onder leiding van Grace Tanamal 2e kamerlid van de PvdA

Met Albert de Vries, Woordvoerder Wonen PvdA 2ekamer,

Fleur Imming, Wethouder Amersfoort, de heer van der Velden, Directeur Woningbouwvereniging Eemland Wonen,

en een PvdA raadslid.

Lunch (12.00 uur)

Meet & Greet regio’s; kennismaking afdelingen per regio o.l.v. 2e kamerleden en contactpersonen gewestelijk bestuur.

Gewestelijke vergadering over tegengaan van radicalisering (13.00 uur)

Grote groepen vrome en/of gematigde moslims, ja zelfs zij die op een moslim lijken, worden in hun positie in Nederland bedreigd door een klein groepje (potentiële) geweldplegers. In de ogen van gewone burgers ontstaat een misvormd beeld over de Islam als religie en moslims als gelovigen. Bovendien zijn ook binnen de allochtone gemeenschap de verhoudingen tussen religieuze groepen verslechterd. Hoe kom je vanuit een situatie van achterdocht en uitsluiting naar een situatie waarin aan elkaar als automatisme het voordeel van de twijfel wordt gegeven?
Forum discussie “tegen gaan van radicalisering” met:

Ersin Bölükbas, lid gewestelijk bestuur,

Ahmed Markouch, woordvoerder Integratie en Inburgering 2e kamer,

Fleur Imming, Wethouder Amersfoort.

Aftrap Utrechtse campagne 2e kamer verkiezingen (14.30 uur)

In maart 2017 zijn de 2e kamer verkiezingen. Wat zijn onze campagneplannen en hoe kunnen we de locale campagnes bundelen. En wat zijn de hoofdlijnen van het PvdA verkiezingsprogramma.

Ons 2e kamerlid Loes Ypma gaat hier zeker wat over vertellen en zal de start van de campagne in onze provincie doen

Kom zaterdag 29 oktober naar Baarn. Het belooft een zeer interessante dag te worden. Mis hem niet!

Routebeschrijving naar De zaal Brandpunt Baarn

Brandpunt in Baarn ligt vast aan de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4a. Postcode 3743 KN.

Op slechts 5 minuten loopafstand van Station Baarn

Trein

Per trein is Baarn te bereiken vanuit de richtingen Utrecht, Amersfoort en Hilversum/Amsterdam.

Neem linksachter op het Stationsplein de Amalialaan en u vindt dan de Paaskerk aan de linkerkant. Rechtsachter de kerk is de zaal Brandpunt.

Auto

Met de auto vanaf de A27; neem de afslag richting Amersfoort (A1) en meteen de uitrit Baarn-Noord. Zie verder hieronder.

Met de auto vanaf de A1: neem de uitrit Baarn-Noord. Ga bij de verkeerslichten linksaf, de Zandheuvelweg op. Passeer 2 rotondes en volg de N221, richting Soest. Neem vanaf de laatste rotonde de derde afslag naar links (Gerrit van der Veenlaan).Sla linksaf de Oude Utrechtseweg in ( de vijfde weg links). Na ongeveer één minuut ziet u links de Paaskerk staan.

Met de auto uit de richting Hilversum (N201); na de spoorwegkruising linksaf (Stationsplein). De 2e weg rechts (Amalialaan) brengt u bij de Paaskerk aan uw linkerhand

Parkeren

Bij de Paaskerk is beperkte parkeergelegenheid. Op 5 minuten loopafstand vindt u bij het Eethuys-Café de Generaal, Lt Generaal van Heutzlaan 5 het grote parkeerterrein van de NS. Komend vanuit Baarn treft u deze na de spoorwegovergang (station Baarn) links aan. I.v.m. de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang is direct links afslaan door paaltjes op de weg geblokkeerd. Volg de parkeerbordjes.

Het parkeren in Baarn is gratis. Nabij de Paaskerk op de openbare weg is blauwe zone.