19 februari 2015

Standpunten statenverkiezingen Gewest Utrecht

In het voorjaar van 2015 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Dat betekent werk aan de winkel voor de PvdA in het gewest Utrecht.

In de Staten van Utrecht is de PvdA momenteel met een zevenkoppig team aanwezig, dat met verve het sociaal democratische gedachtegoed uitdraagt.
Het team opereert in een politieke omgeving die gedomineerd wordt door een enigszins behoudende coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.
De PvdA zorgt voor een progressief geluid in de Staten.
Wij willen dit geluid bij de komende verkiezingen versterken om de grondtoon van de politiek in de provincie te wijzigen.

Water is uitgangspunt voor de inrichting van de omgeving. De provincie heeft de vergunningverlening voor grote onttrekking van het grondwater (voor drinkwater, industrie en koude-warmte opslag) als wettelijke taak.
De PvdA vindt dat de provincie moet samenwerken met gemeenten en waterschappen, zodat we bij de uitvoering “werk met werk” maken; dat spaart geld en ongemak.
Een sterke vertegenwoordiging van de PvdA in de Waterschapsbesturen geeft beter uitzicht op veilig drinkwater en “droge voeten”.