1 november 2015

Uitnodiging viering 10 jaar Progressieve samenwerking in Woerden

Tien jaar progressieve samenwerking tussen GroenLinks en PvdA heeft Woerden veel moois gebracht. Tien jaar van samen werken aan een sociaal, duurzaam en sterk Woerden. In de gemeenteraad, het college en natuurlijk ook gewoon in de samenleving. Daarom nodigt Progressief Woerden (PvdA en Groen Links)  alle Woerdenaren uit om op woensdag 25 november het tienjarig bestaan van Progressief Woerden te vieren. Dat doen we door op feestelijke wijze stil te staan bij dit jubileum, en door met elkaar een dialoog te starten over de progressieve koers voor de komende tien jaar!

Woensdag 25 november

Concordia,

Kerkplein 7, Woerden

20.00-22.00 (19.30 inloop)
Monika Sie Dhian Ho, directeur van de Wiardi Beckmanstichting (PvdA-denktank) neemt ons mee in de zoektocht van een landelijke partij naar het herdefiniëren van de eigen kernwaarden, in economische- en sociaal woelige tijden. Ze blikt vooruit welke lessen een lokale progressieve samenwerking hieruit trekken.

Paul Glissenaar, voorzitter van Progressief Woerden, vertelt wat progressief voor hem betekent, en hoe hij daar de komende 10 jaar aan wil werken in Woerden.

Vervolgens gaan we op een open en uitdagende manier met elkaar in gesprek over progressieve thema’s in Woerden voor de komende jaren:

·      Wat zijn de thema’s?

·      Waar staan ze voor?

·      Wat willen we graag in beweging brengen?

·      Welk resultaat hebben we voor ogen?

Iedereen is welkom. Als je komt, laat je ons dat even weten met een mailtje naar bijeenkomst@progressiefwoerden.nl

Meer informatie bij Leonard Feis, tel: 06-81484496 mail: lenfeis@gmail.com