Door Frans van Bork op 3 februari 2015

Verslag discussieavond verkiezingen 18 maart 2015

Prodemos had op 2 februari ‘s-avonds  in de bibliotheek van Woerden een leuke discussieavond georganiseerd over de komende twee verkiezingen op 18 maart voor de provinciale staten en het waterschap. 

De aanwezige (kandidaat-)politici werden geïnterviewd voor de lokale TV-zender RPL. De gespreksleider was uitermate goed op de hoogte van de situatie in het Utrechtse en dat maakte het debat wel zo gemakkelijk. Frans van Bork (kandidaat PvdA Waterschapsverkiezingen) kreeg de gelegenheid uiteen te zetten wat het waterschap zoal doet en kreeg na afloop van het interview hiervoor de complimenten van de CDA-vertegenwoordiger! Altijd leuk en fijn! De uitzenddatum is nog niet bekend.

Tijdens het debat kwam de vraag naar voren of en wat er viel te kiezen bij het waterschap. Frans van Bork gaf als voorbeeld het tarievenbeleid en het kwijtscheldingsbeleid. De PvdA is voor een uniform tarievenbeleid tussen de hoog en laag gelegen delen van het waterschap en kwijtschelding voor de laagst betaalden. Dat was een leuke knuppel in het hoenderhok, want er volgde veel debat. Vooral de VVD was mordicus tegen een dergelijk sociaal-democratisch beleid. Dat hoorde toe aan de rijksoverheid. Frans van Bork concludeerde daarom: “inderdaad, bij het waterschap valt iets te kiezen.”

Frans van Bork

Frans van Bork

Frans van Bork maakt deel uit van het bestuur van het waterschap HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder vertelt hij waar de PvdA fractie in 2016 werk van gemaakt heeft. Voor alle actuele informatie: kijk op https://www.hdsr.nl HDSR in grote lijnenMet een begroting van rond de € 130 miljoen en het grootste deel van de

Meer over Frans van Bork