Door Sjoerd Plantenga op 31 mei 2013

Viering 100 jaar sociaal democratie in Woerden

Op 25 mei, het kan de inwoners van Woerden en omstreken vrijwel niet ontgaan zijn want ook op RPL-FM werd er aandacht aan besteed, vierden we het feit dat 100 jaar geleden de afdeling van de SDAP werd opgericht. Op deze pagina een impressie en enkele foto’s van de gebeurtenissen…

Een belangrijk deel werd ingenomen door het optreden van cabaretgroep Cantecleer – inmiddels al 30 jaar samen op het toneel en ook enkele jaren via de radio te beluisteren. Zij hadden een programma met liedjes die over allerlei zaken gingen, van ‘gewone’ gebeurtenissen in een mensenleven (de verwondering over het opgroeien van een kind) tot traumatische belevenissen, zoals ontslag en verkrachting. Gelardeerd met partijpolitieke liedjes, over folderen bijvoorbeeld, kwamen allerlei emoties aan bod! Frans van Bork beschreef het als volgt: “Cantecleer was ontroerend, vrolijk, grappig en ontwapenend. Klasse.”

Cantecleer op jubileum middag in Woerden

Cantecleer op jubileum middag in Woerden

kijk1

kijk2

Natuurlijk was er ruimte voor ontmoeting en bijpraten, maar geveild werd er ook! Het doel was geld in te zamelen voor het jubileumfonds: verschillende boeken, cakes en PvdA posters gingen onder de hamer (gehanteerd door de veilingmeester Bas van Noort) weg naar degene die het hoogste bod deed.

Jubileum gebakjes!

Aad Kruijt heeft vele uren gestoken in een kalender met SDAP en PvdA posters die te koop werd aangeboden en goed verkocht werd. De opbrengst daarvan was ook bestemd voor het jubileum fonds – inmiddels is de kalender ook landelijk (via Rood) te koop.

Wouter van Geene en mevrouw Boevé werden in het zonnetje gezet omdat ze dit jaar resp. 25 jaar en 50 jaar (!) lid waren van de PvdA: ze kregen een speldje uitgereikt en beiden werden met een bos rode rozen verrast – Hulde voor die jarenlange trouw aan de partij!

Onze nieuwe burgemeester – en partijlid – Victor Molkenboer was er ook bij en hij nam het eerste exemplaar van het jubileumboekje “100 jaar sociaal democratie in Woerden” in ontvangst – een mooie gelegenheid om in kort bestek de historie van de partij in Woerden, Harmelen en Kamerik te leren kennen zo gaf Sjoerd Plantenga aan. Een groep enthousiaste leden van de afdeling hebben in 14 hoofdstukken belangrijke mensen en gebeurtenissen uit die 100 jaar beschreven.

eerste exemplaar 100 jaar sociaal democracy Woerden

Nadat Marijke Engering als nieuwe voorzitter van de afdeling al eerder bloemen van Progressief Woerden in ontvangst had genomen maakte zij van de gelegenheid gebruik om Sjoerd een afscheidscadeau te overhandigen. Daarmee werd het jubileumfeest afgesloten en ging iedereen voldaan naar huis.

 

 

Sjoerd Plantenga

Sjoerd Plantenga

Penningmeester en secretaris van de PvdA afdeling Woerden

Meer over Sjoerd Plantenga