Veiligheid: Mensen moeten zich veilig voelen

Adequate aanpak overlast en criminaliteit, Cameratoezicht alleen is niet de oplossing.

Mensen moeten zich veilig voelen. Maar cameratoezicht alleen is niet de oplossing voor veiligheidsproblemen. Afhankelijk van de situatie gaan we uit van een combinatie van maatregelen. Daar waar nodig dient lik op stuk beleid te worden toegepast, zodat daders en slachtoffers direct weten waar ze aan toe zijn.