Jubileum

Op 25 mei 2013  is het 100 jarig bestaan van de afdeling gevierd door de leden van de PvdA Woerden. Op een feestelijke manier werd stilgestaan bij de opkomst van het socialisme en wat daar in onze stad zoal bij kwam kijken. Zie ook het verslag hierover door Sjoerd Plantenga.

100 jaar PvdA Woerden

Wat zijn de resultaten van de activiteiten van de jubileum commissie, die meer dan een jaar met de voorbereidingen voor het jubileum is bezig geweest?

We hebben een wandkalender geproduceerd voor de komende 18 maanden – die gaat dus nog mee tot en met december 2014! In de kalender zijn de mooiste posters van de SDAP en PvdA opgenomen en er is ruimte om notities te maken zodat de kalender ook als (gezins)agenda te gebruiken is. Voor 5 euro was dat een leuk cadeautje!

We hebben voor de veiling op het feest ook enkele posters op fotopapier laten printen. Zie de plaatjes hieronder.

Er is een boek gemaakt met hoofdstukken over belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de historie van de SDAP en PvdA van Woerden en de omgeving. Het boek is verschenen in de reeks van de Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen en de VSB fonds heeft een financiele bijdrage geleverd – waarvoor hartelijk dank!
Wat staat er in het boek? hoofdstukken zijn er gewijd aan Mw. van der Marel, wethouder Tieneke Lander, aan het eerste raadslid voor de SDAP Jacob van de Poll, en natuurlijk wordt het werk van de eerste PvdA wethouder Siem van der Lee belicht. De historie van de PvdA in Harmelen en Kamerik krijgt een aparte plaats en tussen de hoofdstukken worden de nationale ontwikkelingen beschreven en relaties gelegd met de lokale gebeurtenissen. In’t het kort: 100 jaar SDAP en PvdA geschiedenis!

PvdANederland                     PvdAPaard                     Verkiezingsposter