Danielle Snellen 25 jaar lid PvdA

Het was dit jaar 25 geleden dat Danielle Snellen zich meldde en lid van de PvdA wilde worden! Daarom overhandigde secretaris Sjoerd Plantenga haar het speldje met de brief van het partijbestuur en bedankte haar voor al die jaren trouwe steun; niet alleen als lid, maar Danielle heeft ook enkele bestuursjaren achter de rug. Ook een bos rozen zette het feestelijke jubileum luister bij!

Erepenning PvdA voor Tieneke Lander

Beste mensen,

Tieneke Lander, 17 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 10 jaar als wethouder, heeft een erepenning gekregen omdat ze al 65 jaar lid is van de PvdA. Wij vinden dit een vermelding in de pers waard, en dat vind ze zelf ook, daarom sturen wij hierbij een persbericht en een foto.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de PvdA Woerden,

Jelle Ijpma

PERSBERICHT:

Ze maakt zich zorgen over het armoedebeleid en het WMO beleid van Woerden zonder Progressief Woerden of de PvdA in het college van Burgemeester en Wethouders. Maar ze heeft wel vertrouwen in George Becht en Arjan Noordhoek.

(meer…)

Verkiezingscampagne / vrijwillige bijdrage

beste leden,

namens het bestuur stuur ik u het volgende bericht, afkomstig van het campagneteam van Progressief Woerden. Het is belangrijk dat onze geestverwanten steun krijgen in de campagne tijd en natuurlijk op de verkiezingsdag! Dus van harte in uw aandacht aanbevolen!

met vriendelijke groeten, Sjoerd plantenga

“Onze Top 7 en het campagneteam zijn als een dolle aan de slag. In de kranten en social media is het debat over de onzinnige westelijke randweg losgebarsten en ondertussen maken we furore met vlogs en artikelen over behoud van het Hertenkamp, Automaatje, investeren in speeltoestellen in Waterrijk.
Ook op het Woerdense kieskompas is duidelijk op wie je moet stemmen voor een onversneden links-progressief beleid: Progressief Woerden. Dat geluid dragen Marieke, Jelmer, Coby, Marguerite, Anne, Guus en Jelle ook met passie uit bij alle debatten die worden georganiseerd.
De komende weken zetten we vol in op straatacties, 10.000 flyers door de brievenbussen, 80 posters langs de wegen en een paginagrote advertentie in de Woerdense Courant. En nog veel meer…
We hebben nu 4 zetels. We willen er 5 of meer. En dat wordt bijzonder spannend, want de SP zit ons op de hielen en ook D66 laat een praktisch progressief geluid horen. Beiden zijn aantrekkelijk voor onze doelgroep.
 
Dit is wat we nodig hebben:
We hebben een fors campagnebudget ingezet, maar in de laatste weken poppen er allerlei initiatieven en ideeën op die echt leuk, creatief en onderscheidend zijn. Maar we hebben daar nu geen geld voor.
Als de helft van de leden van Progressief Woerden, PvdA en Groenlinks €10 doneert of toezegt, zijn we uit de brand.
Je kunt ons op twee manieren helpen.
1. Doneer direct geld voor de campagne op NL85TRIO 0776484672 t.n.v. Progressief Woerden
2. Doe een toezegging. Voorbeeld: jij doet een toezegging dat je voor maximaal €30 garant wilt staan. Wij maken na de campagne de balans op en geven jou aan hoeveel we daadwerkelijk nodig hebben van jouw garantstelling. Mail wimvangeelen@live.nl met jouw toezegging!

Gemeenteraadsverkiezingen: Progressief Woerden gaat de wijken in!

De komende tijd barst de campagne van Progressief Woerden los. De kandidaten laten van zich horen en zien tijdens allerlei debatten en op social media. Marieke van Noort is al druk bezig met vlogs en interviews. Jelmer Vierstra maakt zich op voor spanende debatten. Coby Franken voert de straattroepen aan en Marguerite Boersma zorgt dat flyers, posters en banners overal te zien zijn. Guus van Bork coördineert alles en Jelle IJpma houdt ook nog eens de politieke agenda in de gaten. In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van alle geplande acties en het PvdA bestuur roept iedereen die Progressief Woerden een warm ‘rood’ hart toedraagt PW te steunen.

(meer…)

Een kwartje van de fractie, januari 2018

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid klinkt door, via Progressief Woerden?

Weer een wethouder gevallen. Wethouder Margot Stolk van Sterk Woerden heeft aantoonbare fouten gemaakt bij de organisatie van de Koeiemart, niet goed geopereerd bij de vorming van de verkeersvisie en ook op andere terreinen was ze niet sterk.  De vijfde gevallen wethouder in deze coalitieperiode, allemaal met verschillende achtergronden. Alleen “onze” Yolan Koster is vijf jaar op de been gebleven. Maar Woerden snakt nu, voor de volgende periode, wel naar goede wethouders, die ook de Woerdense samenleving echt kennen. (meer…)

Jaarvergadering 13 Februari

Namens het bestuur van de afdeling nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering van de PvdA afdeling Woerden, die op dinsdag 13 februari 2018 om 20.00 uur gehouden wordt in een zaal van het Baken, Beneluxlaan 3/Steinhagense weg te Woerden.

– Opening
– Mededelingen

– Status bestuur
– Terugblik 2017
Jaaroverzicht (zie hieronder)
Financiele toelichting (zie hieronder)
– Verkiezing/vaststellen vertegenwoordiging
Gewestelijke afgevaardigde
Kascommissieleden
– De activiteiten van PW in het kader van GR2018
– Wat verder ter tafel komt

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2018

We hebben het als PvdA landelijk niet makkelijk, ook al blijft de langst zittende regering van na de wereldoorlog het eigenlijk prima doen. Als het aan Lodewijk Ascher ligt zal deze regering zelfs de salarissen in het basisonderwijs nog verhogen.

Ook lokaal gaan we gewoon verder. Met Progressief Woerden zijn we ons druk aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. We zijn bezig met het verkiezingsprogramma en in een aantal wijken bij Woerdenaren langs gegaan. wat verwacht men van de lokale politiek en vooral van Progressief Woerden? We leggen uit wat we doen en wat we willen, maar we zijn eerst vooral aan het luisteren. En met de reacties die we krijgen gaan we schrijven. Er zijn vijf “programmagroepjes” gevormd voor: Openbare Ruimte; bestuur, democratie en financiën; werk economie en inkomen; zorg en onderwijs; en Samen Leven.

Als u iets wilt meegeven aan deze clubs, of wilt meepraten, meld dat even via jelleijpma@progressiefwoerden.nl, dan leggen we de contacten met de coördinatoren van de groepjes. De kandidaatstellingscommissie is ook druk aan het werk. Kandidaten voor de gemeenteraad kunnen zich (nog) melden bij de voorzitter van de commissie Yolan Koster-Dreese: yolan@kantel.nl.

Tot zover de verkiezingen!

Met vriendelijke groet,

 

Film, Down to Earth”, 29 juni 20.00, Klooster

Beste Leden en belangstellenden,

Progressief Woerden draait een film en nodigt ook de leden van PvdA uit! Ga met PW mee naar de film “Down to Earth” (29 juni 20.00, Klooster, gratis)

Werken aan maatschappelijke beweging vraagt dat we aan de slag gaan met de thema’s van de toekomst. Duurzaamheid staat volop in de schijnwerpers, maar Woerden loopt behoorlijk achter met 2% duurzaam opgewekte energie (13% landelijk). (meer…)

Een kwartje van de fractie – juni 2017

Speelt de PvdA in Woerden nog wel een rol, is zij voldoende herkenbaar via Progressief Woerden?

In de afgelopen maanden is er in de raad weer veel gebeurd. In het Sociale Domein merken we dat het moeilijk is om in Ferm Werk, onze uitvoeringsorganisatie, echt te investeren. Wij willen dat Ferm Werk bijvoorbeeld aan garantiebanen en beschut werk werkt en actief samenwerkt met andere organisaties. Dat mag wat kosten, als we daarmee mensen aan het werk helpen. Maar de andere gemeenten waarmee we samenwerken willen dat niet. We blijven onze wethouder, ook voorzitter van Ferm Werk, achter de broek zitten….

Heel goed is onze wethouder bezig met het vernieuwen en uitbreiden van het armoedebeleid. De gemeente gaat echt naar mensen met problemen toe en helpt hen weer uit hun armoedesituatie te komen. Dat is niet alleen wat extra geld geven, maar ook coachen en samen zoeken naar wat echt helpt. Niet alle partijen in de raad steunen die omslag en uitbreiding. Wij zijn daar heel duidelijk over: zo moeten we met elkaar omgaan!

Dat geldt ook voor het inclusiebeleid. Het college wil echt actief iedereen helpen erbij te horen, ook mensen die daarvoor extra steun nodig hebben. Ook dat wordt niet door alle partijen gesteund. Die andere partijen willen zuinig aan doen in het Sociale Domein omdat er geld opzij gezet moet worden voor het ontwikkelen van randwegen, een westelijke en vooral een Oostelijke Randweg. Dat die randwegen nauwelijks bijdragen aan de verkeersproblematiek en wel ons landschap aantasten wordt minder belangrijk gevonden: “Er zijn veel burgers die het willen” zo wordt gezegd.

We hebben nu afgesproken dat er eerst een degelijk onderzoek over nut en noodzaak van de randwegen wordt gehouden, dat voor de volgende verkiezingen moet worden afgerond. We wachten dat onderzoek af maar we kiezen nu voor behoud van het groen en zijn tegen bezuinigingen in het sociale domein of verhogingen van de belastingen voor die randwegen. Dit zal overigens waarschijnlijk het belangrijkste thema voor de volgende verkiezingen worden: keuze voor investeren in randwegen of in het Sociaal Domein. Progressief Woerden is daar volstrekt helder over en wij willen ons daarom goed voorbereiden op de verkiezingen. We hopen op een goede verkiezingsuitslag voor Progressief Woerden, maar hebben daarbij onze achterban heel hard nodig!

Jelle Ijpma