Frans van Bork

Ex-voorzitter PvdA Woerden, Bestuur Waterschap HDSR
Frans van Bork

Over Frans van Bork

Frans van Bork maakt deel uit van het bestuur van het waterschap HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder vertelt hij waar de PvdA fractie in 2016 werk van gemaakt heeft. Voor alle actuele informatie: kijk op https://www.hdsr.nl

HDSR in grote lijnenMet een begroting van rond de € 130 miljoen en het grootste deel van de provincie Utrecht tot werkgebied is het HDSR een belangrijke overheid in de provincie Utrecht.Het werkgebied van het HDSR beslaat het gebied tussen Rhenen, Breukelen, Bodegraven en Schoonhoven dus inclusief de stad Utrecht.

Aan de oostkant de hoge en droge Utrechtse Heuvelrug, in het midden de grootstedelijke agglomeratie Utrecht en in het westen het natte laaggelegen Veenweidegebied. Met andere woorden: een ingewikkeld waterhuishoudingsgebied met ook nog eens de grote rivierdijk van Rhenen tot Schoonhoven in onderhoud.

Onze fractie kent dit gebied goed: Jan Reerink, fractievoorzitter, komt uit Zeist aan de Heuvelrug, Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad, komt uit de stad Utrecht en ik, Frans van Bork, woon in Woerden, midden in het Veenweidegebied.

Herkenbare inzet PvdANa de verkiezingen van 2015 zijn veel plannen gesmeed. In 2016 zijn al veel van deze plannen omgezet in concrete projectplannen, vaak zijn die al in uitvoering genomen en soms al uitgevoerd. De meeste plannen zijn met volstrekte unanimiteit aangenomen in het algemeen bestuur van het waterschap. Het beleid van onze 19 persoonsbrede coalitie van WaterNatuurlijk (zes zetels), CDA (3 zetels), PvdA (3 zetels) en LNE (7 zetels van de zg. geborgden voor Landbouw, Natuur en Bedrijven) kan rekenen op een groot draagvlak van de 30 leden in het algemeen bestuur.

Grote politieke verdeeldheid bestaat er dus niet in het HDSR, maar niettemin is de PvdA in staat gebleken binnen die context duidelijke PvdA-accenten te leggen.

Accenten die terug zijn te voeren op onze inbreng in het coalitieakkoord: we hebben de kwijtschelding voor minder draagkrachtige burgers behouden, de HDSR voert een voorzichtig tarievenbeleid, we hebben gepleit voor meer aandacht voor het stedelijk gebied, en hebben ingezet op behoud van cultuurhistorische elementen in het werkgebied, en niet te vergeten het aspekt duurzaamheid van alle plannen.