Progressief Woerden

Sinds 20 januari 2005 werken de afdelingen van de PvdA en GroenLinks samen in een nieuwe partij met de naam Progressief Woerden (PW). Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is besloten dat er onder de vlag van Progressief Woerden samengewerkt zou worden.

Citaat uit verkiezingsprogramma Progressief Woerden:

Progressief Woerden wil bouwen aan een zorgzame groene toekomst voor Woerden, waar iedereen telt. We willen vergroenen met een energietransitie waar iedereen aan mee kan doen, ook mensen met een smalle beurs. De energietransitie mag de tweedeling niet vergroten. We vinden het tijd worden dat we echt gaan bouwen aan betaalbare woningen voor iedereen. We gaan voor leuke, toegankelijke en levendige wijken en dorpen waar iedereen plezier aan kan beleven zonder onnodige hobbels en belemmeringen. We willen dat iedereen zich welkom voelt in Woerden, op straat, op school en op het werk, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je er uit ziet en van wie je houdt. We willen Woerdense bedrijven helpen om meer kansen te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Iedereen doet mee, inclusie, betekent voor ons ook dat we alle stemmen willen horen. Dat gezegd mag worden wat gezegd moet worden. Ook al hebben ook wij onze principes en opvattingen, dat betekent niet dat we niet zouden moeten luisteren naar andere geluiden. We zien tegenstellingen ontstaan, mensen verharden tegenover elkaar, polarisatie op allerlei terreinen. Echte inclusie is dat we niemand uitsluiten en altijd blijven luisteren naar elkaar, ook als opvattingen haaks staan op die van onszelf. We willen alle stemmen en zeker de wijsheid van de minderheid meenemen in onze besluitvorming.

Progressief Woerden gelooft dat bouwen aan deze zorgzame groene toekomst niet alleen een ideaal is maar ook haalbaar en betaalbaar door het maken van de juiste keuzes. Wij gaan voor een financieel gezonde gemeente waar gekozen wordt voor de juiste investeringen. Niet in grijs maar in groen, niet in handhaving maar in helpen, niet in meer regels maar in eigen regie. Er zijn door de huidige coalitie keuzes gemaakt voor meer grijs asfalt zoals een ontzettend dure brug, waardoor er minder ruimte is voor meer groen, voor zorgzaam. Wat Progressief Woerden betreft maken we de komende periode andere keuzes. Wij willen investeren in een groene omgeving, in het vergroenen van energie, in het verduursamen van onze samenleving, in het zorgen voor een zorgzame en warme woonplaats. In ons programma laten we zien wat wij willen bereiken de komende jaren met het bouwen aan een mooi, groen en zorgzaam Woerden.

Bekijk het volledige programma van Progressief Woerden 2022-2024