Raadslid, fractierol: PR en communicatie

Jelmer Vierstra

Portefeuille: economische zaken (ondernemers, winkeliers), duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, archeologie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte. Dorp/wijk: Harmelen, Staatsliedenkwartier
Jelmer Vierstra

Over Jelmer Vierstra

[email protected]

Raadslid, vicevoorzitter fractie

Jelmer Vierstra is van huis uit bioloog, vader van twee dochters en geboren en getogen Woerdenaar. In het dagelijks leven adviseert hij bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat hij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek brengt, met als doel om maatschappelijke opgaven op te lossen. In de gemeenteraad wil hij zich inspannen om het stadhuis in gesprek te brengen met het Woerdense bedrijfsleven, de vrijwilligersorganisaties en de wijkplatforms. Zijn onderwerpen zijn: ruimtelijke ordening (verkeer, bebouwde omgeving en landelijk gebied), economie, onderwijs, natuur en milieu.

Dossiers: economische zaken (ondernemers, winkeliers), duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, archeologie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte.

Dorp/wijk: Binnenstad