Door Jelle IJpma op 7 mei 2014

PvdA brengt Europa en het Groene Hart bij elkaar

Nejra Kalkan, kandidaat voor de PvdA voor het Europees Parlement, Tweede Kamerlid Loes Ypma en PvdA-voorzitter in de Utrechtse Statenfractie Kees de Kruijf starten op de Woerdense Streekmarkt op zaterdag 10 mei om 10.00 uur hun rondgang langs Europese projecten in het Groene Hart. Nejra Kalkan is voor de PvdA kandidaat voor het Europees Parlement. In dat kader maakt zij een verkiezingstournee door Nederland waarbij zij op 10 mei het Groene Hart aandoet.

Al jaren wordt veel inspanning geleverd om het Groene Hart te midden van de drukke Randstad zo open en toegankelijk mogelijk te houden. Grote woningbouwprojecten moe(s)ten daarom zo dicht mogelijk bij de grote steden worden gerealiseerd. Voor de inwoners van deze grote steden is het echter van belang dat in de nabijheid rust en recreatie kan worden gevonden. Vandaar dat de PvdA het plattelandsontwikkelingsbeleid van de Europese Unie altijd van harte heeft ondersteund. Met het zg. LEADER-programma zijn in het Westelijk Weidegebied van het Groene Hart inmiddels 56 projecten in ontwikkeling genomen.

Nejra Kalkan, Loes Ypma en Kees de Kruijf gaan drie van deze projecten bezoeken op zaterdag 10 mei.  Het programma is als volgt:

Streekmarkt Kerkplein Woerden (10.00 uur)

De Streekmarkt Woerden is één van de eerste en succesvolle projecten in het LEADER programma.

Gemaal Teylingen, Kamerik (10.45 uur)

Het gemaal Teylingen wordt met een subsidie van LEADER gerestaureerd. De machinist en zijn assistenten staan klaar om tekst en uitleg te geven.

Adres: Mijzijde 2/Van Teijlingenweg, Kamerik

Recreatie Landschap Rosenboom,  (11.45)

Midden in de Lopikerwaard, tussen de groene weilanden, ligt het plaatsje Benschop. Hier is de oudst in werking zijnde boerderij van Nederland al sinds 1561 gevestigd. Naast het boerenbedrijf is een toeristisch bedrijf ontwikkeld met behulp van LEADER.

Adres: Benedeneind Zuidzijde 283A, Benschop

Onmoeting leden PvdA Woerden (12.45 uur)

Om 12.45 uur ontmoet Nejra Kalkan leden van de PvdA Woerden in een openbare bijeenkomst in Restaurant El Rey, Kruittorenweg 13/Kazerneplein, Woerden

 

Inlichtingen bij Frans van Bork

0348 420712

06 52582387

f.j.vanbork@planet.nl

Informatie over Nejra Kalkan vindt u op haar Website of via Twitter

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma