4 juni 2016, om 10:00 | tbd

4 juni 2016, Gewestelijke vergadering voor Pvda Utrecht

Hierbij informeren wij je alvast over de gewestelijke vergadering van de PvdA op
4 juni 2016. De locatie is waarschijnlijk NBC te Nieuwegein in verband met de combi met de Politieke Ledenraad in de middag, zelfde locatie.

Wij starten om 10 uur en we regelen het zo dat je zowel naar de gewestelijke vergadering als de Politieke Ledenraad kunt. Je hoort hierover binnenkort meer.

 

Ook aan het inhoudelijke thema van die ochtend wordt door ons nog gewerkt. Mede afhankelijk van de sprekers (een uitnodiging voor minister Plasterk staat uit) zal het waarschijnlijk gaan over de Wet Normering Topinkomens of het thema Eerlijk loon voor Eerlijk werk (hoe voorkomen we dat tot dusver betaald werk steeds meer wordt vervangen door vrijwilligerswerk of stagebanen). Heb je op deze thema’s een idee rond de uitwerking, laat het ons svp weten.

 

Wat in ieder geval aan de orde zal komen is een aantal verkiezingen voor het gewestelijk bestuur.

Onze voorzitter, Erwin Kordes, zal in juni aftreden en is niet herkiesbaar. Onze secretaris, Gert Mulder, is wel herkiesbaar als lid van het bestuur, maar stopt als secretaris.

Ten slotte zijn de functies van fractievolger Provinciale Staten en de campagnecoördinator vacant.

Wij zijn voor alle functies al in gesprek met geïnteresseerden. Mocht je ook voor een van deze functies interesse hebben, kun je contact opnemen met Gert Mulder ( ggj.mulder@casema.nl ) of Erwin Kordes (erwinkordespvda@gmail.com ).

 

met hartelijke groet,

 

Gert Mulder

secretaris bestuur PvdA gewest Utrecht