28 februari 2015, om 10:30 | Groenehart

PvdA-karavaan voor de waterschapsverkiezingen trekt door het Groene Hart

Programma

10.30 uur Flyeren bij de Coop Drie Stammenweg 3, Kockengen

Thema: droge voeten in de woonkernen

Kockengen is in de zomer onder water gelopen na heftige regenval en falen van het waterschap.

Dit is dus een groot punt in de campagne van de PvdA: woonkernen in het Groene Hart  mogen niet onderlopen.

 

11.15 uur Tussenstop bij restauratie gemaal Kamerik Teylingen, Mijzijde 2, Kamerik

Thema: monumentenbeleid van de PvdA

Het gemaal staat symbool  voor het monumentenbeleid  dat de PvdA ook voor het waterschap voorstaat. De PvdA heeft de restauratie altijd krachtig ondersteund dankzij de niet aflatende inzet van lijsttrekker Jan Reerink

 

11.30 uur Flyeren op de Streekmarkt, Kerkplein, Woerden

Thema: kwijtscheldingsbeleid

De PvdA is er groot voorstander van dat burgers die de waterschapslaten niet kunnen opbrengen  kwijtschelding krijgen.  Steeds meer burgers krijgen het steeds minder breed. Dus dit beleid moet gewoon worden voortgezet

 

12.45 uur Tussenstop bij restauratie sluis, Doeldijk/Hollandse IJssel  Montfoort

Thema recreatie

Deze sluis is van grote betekenis voor de recreatievaart. Recreatie is belangrijk  thema voor de PvdA

 

13.00 uur Flyeren in Montfoort bij de Albert Heijn en EMTE

Thema: kwijtscheldingsbeleid

 

14.00 uur Flyeren op de Markt van Oudewater

Thema : waterveiligheid

De Hollandse IJssel dijken zijn belangrijke waterkeringen in het Groene Hart. De Deltacommissaris heeft geconcludeerd dat het gebied beter beschermd moet worden, maar niet door versterking van de dijken. De PvdA vindt dat ook. Het landschap zou drastisch van aanzien veranderen .

 

14.45 uur Bezoek aan de gerestaureerde sluis bij Goejanverwelle, Hekendorp

Thema: waterveiligheid en monumentenzorg

Met de aanhouding van  Wilhelmina van Pruisen in 1787 bij de sluis van Goejanverwelle schreven de patriotten vaderlandse geschiedenis. De sluis is in ieder geval weer in oude luister hersteld en heeft een belangrijke functie bij de waterveiligheid voor het achterland.

 

15.15 Einde PvdA-karavaan

 

Mee gaan op deze leuke en interessante tour?

Kan altijd. Men kan overal  op de tour aansluiten.

Vervoer nodig?  even melden bij Frans van Bork.

f.j.vanbork@planet.nl

06 52582387