Door Sjoerd Plantenga op 10 april 2016

10 mei 2016, jaarvergadering PvdA Woerden

Namens het bestuur van de afdeling nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering van de PvdA afdeling Woerden, die op dinsdag 10 mei 2016 om 20.00 uur gehouden wordt in de kelderzaal van El Rey met de volgende agenda:

– Opening
– Mededelingen

– Jubilarissen
– Status bestuur
– Terugblik 2015
Jaaroverzicht (zie hieronder)
Financieel (Berrie Epema en Ben Rigter hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden)
– Verkiezing/vaststellen vertegenwoordiging
Gewestelijke afgevaardigde
Congresafgevaardigde
Kascommissieleden
– Wat verwachten de leden van het bestuur?

        Naast de huishoudelijke zaken zoals begroting en jaaroverzicht?

  – Wat verder ter tafel komt

Graag tot ziens!

Sjoerd Plantenga

Sjoerd Plantenga

Sjoerd Plantenga

Penningmeester en secretaris van de PvdA afdeling Woerden

Meer over Sjoerd Plantenga