Door Jelle IJpma op 17 mei 2014

Sander was here / Discussie in Woerden over mensenrechten in Europa

Als je uit Iran afkomstig bent en in Nederland asiel aanvraagt, dan weet je hoe belangrijk mensenrechten zijn. Dat is de ervaring die Sander Terphuis mee wil brengen naar het Europese parlement. Sander werd in 1990 door Iran afgevaardigd voor de Wereldspelen voor gehandicapten in Assen. Hij vroeg politiek asiel aan en werd in 1995 genaturaliseerd en liet zijn Iraanse naam wijzigen in een Nederlandse. Nu is hij zeer kritisch, maar ook overtuigd PvdA-lid.

Dit alles heeft hij uitgedragen bij zijn bezoek aan Woerden afgelopen zaterdag. Eerst in El Rey, later rondlopend op het Kerkplein. Woerdenaren zijn kritisch, maar ook vatbaar voor een goed en overtuigend verhaal, dat was zijn ervaring. Ook een groot deel van de PvdA-fractie in de Utrechtse Provinciale Staten kwam langs. Zij maakten een tocht met hun elektrische fietsen door het Utrechtse deel van het Groene Hart. Loes Ypma Woerdens Tweede kamerlid, completeerde het PvdA gezelschap. Mensenrechten en duurzaamheid in het Groene Hart, dat waren precies de twee speerpunten in de campagne van de Woerdens PvdA-afdeling voor de Europese verkiezingen op 22 mei.

Mooi was dat ook Groen Links en D66, natuurlijk met hun ‘Europese kandidaat’ Heerd Jan Hoogeveen, op het Kerkplein aanwezig waren om de Woerdenaren op het belang van de Europese verkiezingen te wijzen.

Sander Terphuis, kritisch maar ook overtuigd PvdA-lid en kandidaat voor het Europees Parlement, bezocht vandaag, 17 mei Woerden op zijn verkiezings tournee. Hij blijft de strijd aangaan voor een breed kinderpardon en tegen de strafbaarheid van illegaliteit.

Eén van zijn mooiste herinneringen in zijn nieuwe thuisland Nederland is dat hij zelf kon kiezen van welke politieke partij hij lid wilde worden. Dit als herbevestiging van een leven in vrijheid. Sander koos met volle overtuiging voor sociaaldemocratie met haar mooie beginselen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Want voor zijn partij staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal; zo valt te lezen in het Beginselmanifest. Het lidmaatschap aan die Partij van de Arbeid betekende in feite een belofte om te blijven strijden voor die beginselen en idealen, en om op te komen voor de mensen voor wie de partij is opgericht; de zwakkeren en kwetsbare mensen in onze samenleving zoals arbeidsgehandicapten, de chronische zieken en vluchtelingen uit Syrië.


Radio interview

Het is moeilijk uit te leggen dat sociale werkplaatsen waar arbeidsgehandicapten met plezier werken verdwijnen als gevolg van bezuinigingen. En dat terwijl één procent van de rijkste Nederlanders bijna een kwart van het totale vermogen van ons land bezit. En we kunnen niet laten gebeuren dat in ons land kleine kinderen van vluchtelingen in de cel worden gezet. Met zijn sociaaldemocratische overtuiging en met zijn doorzettingsvermogen wil hij graag de strijd voortzetten in Europa als Europarlementariër.

Zijn Europese agenda heeft als kapstok bescherming van mensenrechten. In Europa wil hij zich in het bijzonder gaan inzetten voor de rechten van gehandicapten, voor LHBT-rechten, voor de bescherming van vluchtelingen en voor het tegengaan van onderdrukking en bestrijding van armoede. Hij wil gaan knokken voor een beter Europa dat oog heeft voor mensen en voor hun zorgen. En vooral voor mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Een Europa dat mensen centraal stelt. Dat betekent een sterker en socialer Europa.

Sander vraagt ook vriendelijk om hem te steunen. Dat kan onder andere door zijn facebook-pagina te liken en door deze link verder te verspreiden.

De PvdA in Woerden is trots dat we deze kanjer in Woerden mochten ontvangen.

Vragen over dit persbericht: Jelle IJpma,. jelleijpma@hotmail.com, 0612732308

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma