Door Jelle IJpma op 31 januari 2018

Een kwartje van de fractie, januari 2018

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid klinkt door, via Progressief Woerden?

Weer een wethouder gevallen. Wethouder Margot Stolk van Sterk Woerden heeft aantoonbare fouten gemaakt bij de organisatie van de Koeiemart, niet goed geopereerd bij de vorming van de verkeersvisie en ook op andere terreinen was ze niet sterk.  De vijfde gevallen wethouder in deze coalitieperiode, allemaal met verschillende achtergronden. Alleen “onze” Yolan Koster is vijf jaar op de been gebleven. Maar Woerden snakt nu, voor de volgende periode, wel naar goede wethouders, die ook de Woerdense samenleving echt kennen.

Het was ook een gekke periode, omdat in principe alle fracties het college steunen, maar er wel enorm veel moties en amendementen worden ingediend en Yolan Koster en Hans Haring zelfs een motie van treurnis om de oren kregen. Dat geldt als een gele kaart. Een motie van afkeuring is een rode kaart. Die motie van afkeuring tekent ook de sfeerverandering in de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar hebben vooral in het teken gestaan van de “transitie” en “transformatie” van het Sociale Domein. In 2015 kreeg de gemeente er heel veel taken bij op de terreinen van zorg, werk jeugdzorg overgedragen, de transitie. Door deze taken aan gemeenten over te dragen kan de samenhang en de afstemming op lokale behoefte worden verbeterd. Maar het moest ook goedkoper worden. De gemeenten kregen die taken met kleinere budgetten. Door te vernieuwen, beter af te stemmen, samen te werken en veel meer aan de eerstelijnsorganisaties en vrijwilligers en mantelzorgers over te dragen moest het allemaal efficiënter worden en zouden minder mensen naar dure zorginstellingen moeten worden doorverwezen. Dat is in Woerden drie jaar lang gelukt. Maar in 2017 begonnen de kosten in de jeugdzorg en bij Ferm Werk op te lopen. Een kostenstijging in de jeugdzorg van € 7 ton (2017) en bij Ferm Werk van € 1,3 miljoen (2018). Kostenstijgingen die zich bij alle gemeenten voordoen, maar die ons wel hebben verrast en die een geweldige aanslag doen op de reserve die we de voorgaande jaren hebben opgebouwd. In de jeugdzorg komt dat vooral omdat de gemeente geen greep krijgt op de kosten. 80% van de zorgverwijzingen komt van huisartsen en die laten zich door de gemeenten niet voorschrijven wat ze moeten doen. Nu gaat de samenwerking met de huisartsen worden verbeterd en zal dat langzaamaan worden aangepakt. Bij Ferm Werk is het probleem dat er meer dan 400 45+ers een uitkering krijgen, die heel moeilijk weer op de arbeidsmarkt te brengen zijn en al jaren langs de kant staan. De economische crisis eilt na. Ook daar gaat het langzaam beter. Maar waar wij in de gemeenteraad pleiten om juist deze mensen te helpen met vrijwilligerswerk, en andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid, driegt een meerderheid van de raad te bezuinigen op deze groep. Investeren in hen levert de gemeente immers geen fincieel voordeel op. Investeren in mensen die even werkloos zijn, maar snel weer terug zijn te brengen op de arbeidsmarkt door ze een beetje te helpen, dat spreekt de gemeenteraad van Woerden meer aan.

Want een meerderheid in de huidige raad wil geld opzij leggen, overschotten op de jaarrekening en andere overschotten, om te kunnen investeren in grote infrastructurele werken, vooral de westelijke randweg. Wij zijn daar tegen. Het levert naar ons idee maar een beperkte bijdrage aan de oplossing van de verkeersoverlast, waarvoor we al maatregelen nemen op de knooppunten als de Rembrandtlaan, de Boerendijk en de Hoge Rijndijk. We tasten ons Groene Hart er weer voor aan. En het kost de gemeente heel veel geld dat we dan vooral in het Sociale Domein zullen moeten bezuinigen. Want alle fracties willen ook investeren in onze openbare ruimte, vooral in de bomen en in het duurzaam maken van onze samenleving. Over hoeveel de westelijke randweg zou gaan kosten verschillen de meningen enorm. Daarom hebben we afgesproken dat nu een breed en diep onderzoek wordt gedaan naar de kosten en de opbrengsten van die weg. De eerste onderzoeksresultaten moeten vlak voor de verkiezingen beschikbaar komen, zodat ze een rol kunnen spelen in de verkiezingen. Al met al een spannende politieke periode en bij alles wat er nu in de raad gebeurt spelen de komende verkiezingen al een rol. Progressief Woerden is volstrekt helder in waar onze prioriteiten liggen: sociale zorg en duurzaamheidsmaatregelen. Maar we staan daarin wel af en toe erg alleen. Reden om met kracht te werken aan goede verkiezingen. Ook voor PvdA-ers is het van het grootste belang dat Progressief Woerden goed scoort in de raad en bij de komende verkiezingen. Ik roep daarom alle PvdA-ers op om actief te worden in, in ieder geval lid te worden van Progressief Woerden. Want links Woerden heeft nog steeds een taak te vervullen. Ik herhaal onze verkiezingsleus van 1974: “Een goede raad is rood”.

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma