Door Sjoerd Plantenga op 1 december 2016

Ledenvergadering 15 december 2016

Beste leden en belangstellenden,

Het is weer tijd om een besluit te nemen over de participatie aan de gemeenteraardsverkiezingen van maart 2018 – ja, u leest het goed, het gaat om de verkiezingen die nog 15 maanden van ons af liggen.

Volgens de reglementen van de PvdA dient op die termijn bepaald te worden hoe de partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen – dus vormt dat het belangrijkste agendapunt voor deze vergadering die we gepland hebben op 15 december a.s. om 20.00 uur in de grote zaal van de Beren, Utrechtsestraatweg 33 in Woerden.

De agenda voor die avond ziet er uit als volgt:
1) Opening en mededelingen
2) Ruimte voor actualiteit
3) Besluitvorming omtrent participatie GR2018
4) Nieuws omtrent 2e kamerverkiezingen
5) Sluiting
Graag tot ziens op 15 december – van harte welkom!

Namens het bestuur van de PvdA afdeling Woerden,

Sjoerd Plantenga (secretaris)

Sjoerd Plantenga

Sjoerd Plantenga

Penningmeester en secretaris van de PvdA afdeling Woerden

Meer over Sjoerd Plantenga