Door Sjoerd Plantenga op 27 maart 2017

Loes bedankt!

De uitslag van de verkiezingen zijn een bittere pil voor veel van de leden van de PvdA Tweede Kamerfractie, die allemaal hoop en verwachting hadden op een beter resultaat. Dat geldt ook voor onze Loes. Zij stond op plaats 22. Het was misschien niet te verwachten dat ze direct gekozen zou worden, maar ze hoopte dat ze na enige tijd het werk in de Kamer dan toch weer zou kunnen oppakken. Helaas lijkt ook dat vooruitzicht wel erg optimistisch en moest ze, ondanks een intensieve periode van campagne voeren, deze week afscheid nemen van haar taak als volksvertegenwoordiger zonder dat perspectief.

Beste Loes, zoals jij je kiezers hebt bedankt, zo willen wij jou bedanken voor de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee jij die taak de laatste 4 jaar hebt vervuld. We kennen jou als iemand die zich met hart en ziel voor de sociaal democratische doelen van solidariteit, gelijkwaardigheid, gerechtigheid en eerlijke verdeling inzet. Dank je wel daarvoor; je zult die inzet straks ongetwijfeld op een andere plek in de maatschappij goed kunnen gebruiken. Eerst maar even diep ademhalen en om je heen kijken! Dank je wel en …..we zien je vast weer in de politieke wereld opduiken!

Namens het bestuur PvdA Woerden,

Sjoerd Plantenga

Sjoerd Plantenga

Sjoerd Plantenga

Penningmeester en secretaris van de PvdA afdeling Woerden

Meer over Sjoerd Plantenga